INVAL!

inval.jpeg

CS Yoga is als mede-initiator betrokken bij Stichting INVAL!

In Nederland zijn zo’n 62.300 schoolgaande kinderen en jongeren hoogbegaafd. Gelukkig is er veel extra inspanning in het onderwijs om hoogbegaafde kinderen en jongeren te helpen. Toch blijken hoogbegaafde kinderen en jongeren een risicogroep in het onderwijs. Voor 0,4% van de leerlingen is er geen passend onderwijs, door problematiek rondom hoogbegaafdheid. INVAL! ontwikkelt een antwoord voor deze groep leerlingen: uitgaan van eigen kracht! Vanaf het begin zijn jongeren betrokken bij de ontwikkeling van INVAL! De INVAL!shoek van de jongeren

INVAL! doet drie dingen:

1. De toekomst: Het biedt ruimte aan hoogbegaafde jongeren en kinderen om na te denken over hun toekomst, en daar invulling aan te geven. In Nederland kom je verder met een schooldiploma, dus als het enigszins haalbaar is, helpt INVAL! met het tot stand brengen van een plan om daartoe te komen. Dit plan wordt door de jongere opgesteld. INVAL! helpt daarbij. INVAL! kent de regels, de wetten en de mogelijkheden en kan hierbij adviseren. INVAL! kent ook hulpverleners en instellingen die kunnen helpen om dit plan te realiseren. De jongere blijft steeds aan zet om uitvoering te geven aan dit plan, geholpen door een INVAL!er. De jongere nodigt alle betrokkenen uit aan de INVAL!tafel en samen komen we tot oplossingen.

2. Evenementen: Het biedt ruimte aan hoogbegaafde jongeren, kinderen, ouders en andere belangstellenden om meer geïnformeerd te raken over hoogbegaafdheid. De jongeren kunnen op scholen en op andere plekken komen vertellen hoe het is om hoogbegaafd te zijn, en wat ze nodig hebben om binnen systemen als school te functioneren. Ze organiseren ook evenementen, workshops en bijeenkomsten om met elkaar mooie dingen te doen.

3. Ruimte: Het biedt ruimte aan hoogbegaafde jongeren om tot rust te komen. In die rustsituatie kunnen de jongeren projecten of ontmoetingen te organiseren met andere jongeren, of tussen kinderen. Deze ontmoetingen ontstaan doordat jongeren en kinderen gaan doen wat ze leuk vinden. Dat kunnen kleine projecten zijn (samen brood bakken op open vuur) of grote projecten (een hoogbegaafdenfestival organiseren). De projecten zijn ook zaken die jongeren zelf bedenken en uitwerken: van het opknappen van een oude gitaar, tot het regelen van een maatschappelijke stage bij een ziekenhuis.

Meedoen met INVAL! activiteiten? Check facebook

Comments are closed