Privacybeleid

Versie 1 januari 2019

Inleiding

In dit Privacy Statement legt CS Yoga uit hoe ze omgaat met privacy en persoonsgegevens. CS Yoga is een handelsnaam van mevrouw Carrie Schriemer.

CS Yoga is een praktijk voor Psychosociale hulpverlening, Yoga-therapie en Yoga.

Deze Privacy Statement is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website van CS Yoga en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de diensten van CS Yoga. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met CS Yoga via info@csyoga.nl

 

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de diensten van CS Yoga verstrekt u uw persoonsgegevens aan CS Yoga. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum (niet verplicht veld)
  • Gegevens die additioneel worden verwerkt ten behoeve van de abonnementen:
  • Postcode en plaats
  • Betalingsgegevens

Uw gegevens worden door CS Yoga zorgvuldig verwerkt. CS Yoga houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wip) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website of e -mail dan laat u gegevens bij CS Yoga achter. CS Yoga verwerkt alleen die gegevens die door uzelf aan CS Yoga bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. CS Yoga zal deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van de diensten bewaren, zoals hieronder en in het Verwerkingsregister beschreven.

Reacties zijn gesloten.