Vergoeding en Voorwaarden

Eénmalige proefles €    8,50
1 les per week €  42,-     per maand
2 lessen per week €  65,-      per maand
8 losse lessen € 103,-
Losse les €   13,50-
CS Therapie – Yoga for the Special Child®
 45 min €    45,- per les
 60 min €   60,- per les

Betaling voor de eerste van de maand contant of per bank op IBAN: NL79ASNB 0707 9761 62, ten name van C. Schriemer.

Een abonnement of leskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar

Meld voorafgaand aan de les blessures, zwangerschap of lichamelijke klachten. Deelname is op eigen risico. Raadpleeg eerst je huisarts of specialist in geval van medische beperkingen.
CS Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Als je een les verhinderd bent, mag je de les, indien mogelijk, op een ander moment inhalen. Dit geldt binnen een kalender jaar.  Als je stopt met lessen of de betaling van lessen tijdelijk onderbreekt, dan vervalt de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen. Lesgeld wordt niet geretourneerd.

Opzeggen van een abonnement kan voor de 1e van de maand.

Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Lessen die je mist mag je voor of na deze vakantie inhalen. Tijdens de zomervakantie is er een les vrije periode van een maand. Deze periode betaal je niet.

Start je halverwege een maand met yogales, dan wordt het bedrag voor die maand naar rato berekend en betaal je voor het einde van die maand. (Zijn er bijvoorbeeld nog twee lessen die maand dan betaal je de helft van het maandbedrag).

De acht lessen kaart is maximaal 12 maanden geldig.

NB. De mogelijkheid om lessen in te halen is een service om naast je reguliere lessen een gemiste les in te halen. Deze service is bedoelt om je zoveel mogelijk uit je yoga practice te laten halen. Het is niet mogelijk om gemiste lessen op te sparen en daarmee een periode geen lesgeld te betalen.

Comments are closed